Cookie Policy

This site uses cookies to deliver more efficient and user-friendly experience, analyze the customer behavior and assist with our marketing efforts. By using our website, you acknowledge that we can reach cookies on your device. For more information and control the cookies you allow, you can visit Cookies Policy page.

Rezervasyon
%
Çıkmak istediğinizden emin misiniz?
%10 indirimli rezervasyon yapma şansınızı kaçırmak üzeresiniz.

%10 indirimli rezervasyon oluşturmak için lütfen tıklayınız.

Lazzoni Hotel uygulamasını şimdi indirebilirsiniz. Lazzoni Hotel uygulamasından yapacağınız rezervasyonlarınızda %15 indirim kazanın.

Lazzoni Hotel App is available now for download... Get 15% discount on your reservations from the Lazzoni Hotel application.

Kamera Kayıt Sistemleri ve Ziyaretçi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu “Kamera Kayıt Sistemleri ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu LAZZONİ MOBİLYA SANAYİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (“Lazzoni” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği 

Kişisel verileriniz, Çankırı Bulvarı No:49 Balıkhisar Mevkii Akyurt/ANKARA adresinde mukim, Lazzoni tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, salgın hastalıklar kapsamında ilgili olarak Şirket ve çalışanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, bina ve eklentilerinin fiziki güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, acil durum yönetimi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırlı olarak Lazzoni tarafından işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır. 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, bina/ofis giriş çıkış kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Kişisel Veri Kategorisi İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veriler

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ziyaretçi adı soyadı

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
Yurt dışı aktarım  Yurt dışına aktarım yapılmıyor.  
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,  yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
Yurt dışı aktarım  Yurt dışına aktarım yapılmıyor.   
Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisi İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor.
Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veriler

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, 
Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Lazzoni tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir. 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ziyaretçi adı soyadı

Toplanma Yöntemi Ziyaretçi kayıtları esnasında veya web sitesi ziyaretlerinde ziyaretçiler tarafından paylaşılmaktadır. 
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması 
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Toplanma Yöntemi Ziyaretçi kayıtları esnasında veya web sitesi ziyaretlerinde ziyaretçiler tarafından paylaşılmaktadır. 
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması 
Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Toplanma Yöntemi Güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir. 
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması 
Kişisel Veri Kategorisi İşlem Güvenliği 

IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları

Toplanma Yöntemi Ziyaretçilerin web sitesini ziyaret etmesi ve Şirket ağına bağlanmaları halinde elde edilmektedir. 
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-ç – 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi. 
Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veriler

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Toplanma Yöntemi CC TV Kayıtları aracılığıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2 (ç) Veri sorumlusunun İSG kapsamındaki hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Çankırı Bulvarı No:49 Balıkhisar Mevkii Akyurt/ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan lazzonimobilya@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@lazzoni.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.