Cookie Policy

This site uses cookies to deliver more efficient and user-friendly experience, analyze the customer behavior and assist with our marketing efforts. By using our website, you acknowledge that we can reach cookies on your device. For more information and control the cookies you allow, you can visit Cookies Policy page.

Rezervasyon
%
Çıkmak istediğinizden emin misiniz?
%10 indirimli rezervasyon yapma şansınızı kaçırmak üzeresiniz.

%10 indirimli rezervasyon oluşturmak için lütfen tıklayınız.

Lazzoni Hotel uygulamasını şimdi indirebilirsiniz. Lazzoni Hotel uygulamasından yapacağınız rezervasyonlarınızda %15 indirim kazanın.

Lazzoni Hotel App is available now for download... Get 15% discount on your reservations from the Lazzoni Hotel application.

İş Ortakları – Bayi – Tedarikçi Yetkilisi / Çalışanı Kişisel Verilerinin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu “İş Ortakları – Bayi – Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu LAZZONİ MOBİLYA SANAYİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (“LAZZONİ” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği 

Kişisel verileriniz, Çankırı Bulvarı No:49 Balıkhisar Mevkii Akyurt/ANKARA adresinde mukim, LAZZONİ tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tedarikçi, bayi ya da iş ortaklarının hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenmesi, tedarikçi, bayi ya da iş ortaklarına iş süreçlerinin yürütülebilmesi için teknik ekipman sağlanması, bayiler arası iletişim ve etkileşim faaliyetlerinin yürütülmesi, sürecin yönetilmesi ve mali hesapların kayıt altına alınması, şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle şirketin idaresinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket politikalarının yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması kapsamında işlenebilecektir.

Aşağıda yer alan kişisel verilere ek olarak ayrıca Şirketin Revirinde görev alan İşyeri Hekimi tarafından da kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler işlenmekte olup Kanun’un 6 ıncı maddesi kapsamında bu verilerin işlenmesi için ilgili kişilerden ayrıca açık rıza alınmamaktadır. 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad soyad, Ülke Kodu, Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Unvan, İmza,Doğum Tarihi, Doğum Yeri, 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarikçi Adayları İle İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yetkili Kişi ve Kurumlara Bilgi Verilmesi, Yazılım Altyapılarının Şirket İçi Kurulumunun Gerçekleştirilmesi, Şirket İçi Kullanım ve Yetkilendirme Süreçlerine İlişkin Destek Alınması, Teknik Altyapı Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşmenin Kurulması ve İfası, Hammadde ve Ürün Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İhtar ve Bildirim Süreçlerinin Yönetilmesi ve Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ba/Bs Formlarının Düzenlenmesi, Cari Hesap Kaydının Oluşturulması ve Takibi İş Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi, Kantar Fişinin Düzenlenmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Teklif Alma Süreçlerinin Yönetilmesi, Fatura Kontrollerinin Sağlanması, Ücret Politikasının Uygulanması, İç Denetim ve Soruşturma Süreçlerinin Yürütülmesi, Gerekli Hallerde İletişime Geçilmesi, Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hediye Gönderiminin Yapılması, Influencer Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi, adres

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarikçi Adayları İle İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yetkili Kişi ve Kurumlara Bilgi Verilmesi, Yazılım Altyapılarının Şirket İçi Kurulumunun Gerçekleştirilmesi, Şirket İçi Kullanım ve Yetkilendirme Süreçlerine İlişkin Destek Alınması, Teknik Altyapı Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşmenin Kurulması ve İfası, Hammadde ve Ürün Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İhtar ve Bildirim Süreçlerinin Yönetilmesi ve Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Cari Hesap Kaydının Oluşturulması ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kantar Fişinin Düzenlenmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Teklif Alma Süreçlerinin Yönetilmesi, Fatura Kontrollerinin Sağlanması, , Ücret Politikasının Uygulaması, İç Denetim ve Soruşturma Süreçlerinin Yürütülmesi, Gerekli Hallerde İletişime Geçilmesi, Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hediye Gönderiminin Yapılması, Influencer Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Kişisel Veri Kategorisi Finans Bilgisi

IBAN, Hesap ve Ödeme Bilgileri, Kart Bilgileri (Vergi Kimlik no, IBAN Mizan vb), Fatura

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, , İhtar Ve Bildirim Süreçlerinin Yönetilmesi Ve Takibi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Gerekli Hallerde Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi, Cari Hesap Kaydının Oluşturulması ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Fatura Kontrollerinin Sağlanması, Ücret Politikasının Uygulanması, İç Denetim ve Soruşturma Süreçlerinin Yürütülmesi, Gerekli Hallerde İletişime Geçilmesi, 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad soyad, Ülke Kodu, Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Unvan, İmza,Doğum Tarihi, Doğum Yeri

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılıyor.
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi, adres

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, sendika temsilciği, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılıyor.
Kişisel Veri Kategorisi Finans

IBAN, Hesap ve Ödeme Bilgileri, Kart Bilgileri (Vergi Kimlik no, IBAN Mizan vb), Fatura

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, sendika temsilciği, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Lazzoni tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad soyad, Ülke Kodu, Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Unvan, İmza, Doğum Tarihi, Doğum Yeri

Toplanma Yöntemi İş ortaklığının sağlanmasıyla birlikte iş ortakları veya alt işverenlerin yetkilileri/çalışanları tarafından paylaşılmaktadır. 
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c kapsamında ticari sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması nedeniyle işlenmektedir. 
Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi, adres

Toplanma Yöntemi İş ortaklığının sağlanmasıyla birlikte iş ortakları veya alt işverenlerin yetkilileri/çalışanları tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c kapsamında ticari sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması nedeniyle işlenmektedir. 
Kişisel Veri Kategorisi Finans

IBAN, Hesap ve Ödeme Bilgileri, Kart Bilgileri (Vergi Kimlik no, IBAN Mizan vb), Fatura

Toplanma Yöntemi İş ortaklığının sağlanmasıyla birlikte iş ortakları veya alt işverenlerin yetkilileri/çalışanları tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c kapsamında ticari sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması nedeniyle işlenmektedir. 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Çankırı Bulvarı No:49 Balıkhisar Mevkii Akyurt/ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan lazzonimobilya@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@lazzoni.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz